RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Biroul Erasmus.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul III(S), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Online, Biroul Design.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (S), din cadrul Direcției Dezvoltare-Contractare Proiecte Finanțate, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidatului înscris la examen organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Dezvoltare-Contractare Proiecte Finanțate, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 22.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala 4.2 etaj 4, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Biroului Producție New Media, Serviciul Comunicare, Direcția Marketing și Comunicare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Departamentul Teoria Mecanismelor și a Roboților.

PROCES-VERBAL incheiat dupa expirarea termenului de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar
grad I (S), din cadrul Direcției General Administrativ-Economice, Serviciului Research şi Business Development, Biroul Centrul de Afaceri şi a postului de administrator financiar gradul I (S) din cadrul Direcției General Administrativ-Economice, Serviciului Research şi Business Development, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant(M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Activități cu Elevii.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad III (S), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea a 6 (șase) posturi vacante de execuție (2 (două) de inginer sistem grad IA(S), 2 (două) de inginer sistem grad II(S) și 2 (două) de inginer sistem debutant), din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.