ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/20 03 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobare a Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 10.1 0.2023, la sediul din Bulevardul
Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București, ora 12.00, sala B 216, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de inginer gradul IA S din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice.

În cazul ocupării postu lui scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 10.10.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, Parc Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de șofer, conform organigramei Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Transport Auto, Biroul Parc Auto.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de șofer, este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program flexibil.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 10.10.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, Parc Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de șofer, conform organigramei Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Transport Auto, Biroul Parc Auto.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de șofer, este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program flexibil.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 10.10.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1300, Parc Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de șofer, conform organigramei Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Transport Auto, Biroul Parc Auto.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de șofer, este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program flexibil.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 10.10.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, Parc Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de șofer, conform organigramei Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Transport Auto, Biroul Parc Auto.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de șofer, este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program flexibil.

RECTIFICARE la anunțul publicat în data de 04.09.2023 în vederea susținerii examenului pentru promovarea din funcția de administrator financiar treapta I(M), în funcția de administrator financiar grad III(S), din cadrul Biroului Protocol și Diplomație și înregistrat cu nr. 2146/BPD/1/04.09.2023 privind calendarul de desfășurare a probelor de concurs.

PROCES-VERBAL incheiat în urma în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S) din cadrul Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane.

PROCES-VERBAL incheiat , în urma în urma probei interviu, oprganizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul IA (S) din cadrul Dep. de Automatică și Informatică Industrială, Facultatea de Automatică și Calculatoare.