ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi
în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului cu titlul VOITA – Sistem informatic integrat de Voice to Text Analytics, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a unui post vacant de cercetator stiintific gradul II în cadrul proiectului menționat.

FISA POSTULUI

22.09.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

26.09.2023

RAPORT FINAL