PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (sase) posturi de pompier, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 11.04.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Online.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea unui post de sofer I(M) (categoria B) si a unui post de sofer I(M) (categoria B, CE) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.