ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, in data de 04.04.2022, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala ED 109, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoere, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.