PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer SI din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. de Inginerie Biochimica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de psiholog principal (S) din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de psiholog principal (S) din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Administratie.