RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Telecomunicații.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultății de Energetică, Dep. de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Biroul Depozit.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultății de Energetică.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (instalator) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Fac. Energetică, Dep.. Producerea și Utilizarea Energiei.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 07.04.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, Parc Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de muncitor calificat I, conform statului de funcții al Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de muncitor calificat I este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, anunta organizarea examenului de promovare din functia de tehnician debutant (M) in functia de inginer II(S) a candidatului cu marca nr. 23312 din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de muncitor necalificat I, din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.