PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Sanitare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul FIIR, Dep. Rezistența Materialelor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a șase posturi contractual vacante de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Direcției Financiar-Contabile.