PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (șase) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Dep. Ingineria Calității și Tehnologii Industriale.

PROCES VERBAL – în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.

PROCES VERBAL – în urma probei practice organizată pentru ocuparea a doua posturi contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică