ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 07.09.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de inginer sistem gradul IA (S) conform organigramei Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane.

Rectificare calendar concurs

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 07.09.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1300, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de inginer gradul IA (S) conform organigramei Facultății de Automatică și Calculatoare, Departamentul de Automatică și Informatică Industrială.

Rectificare calendar concurs

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidata al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 5410, în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ, din funcția de muncitor necalificat în funcția de îngrijitor.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 18834, în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ, din funcția de muncitor necalificat în funcția de îngrijitor.

ANUNT Universitatea Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidata al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 1992, în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ, din funcția de muncitor necalificat în funcția de îngrijitor.