ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 14945, în cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Mobilități și Acorduri de Cooperare, din funcția de Administrator financiar III (M), în funcția de Administrator financiar III (S).

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 12938, în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Laboratorul Procesarea Materialelor Metalice și Ingineria Mediului din funcția de îngrijitor I în funcția de inginer gradul II (S).