ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala CG 020, a examenului pentru promovarea personalului (Mateescu) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Secretariat.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 09.12.2022, ora 11.00, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, sala B 216, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician debutant (M) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personaluluii din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala CG 020, a examenului pentru promovarea personalului (Braileanu) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.