PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 06.07.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Garaj Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de sofer I(M) din cadrul Diretiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar debutant (S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 06.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de conducere de șef serviciu (S), din cadrul Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 06.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Serviciului Relații Publice.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.