CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 05.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 900, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 3 (trei) posturi vacante de responsabili invitați (booker) din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scose la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

30.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

06.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

08.07.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

12.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

15.07.2022

RAPORT FINAL