CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 05.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 2 (două) posturi vacante de execuție de Responsabil planificare editorială (Planner), conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scose la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

30.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

06.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

12.07.2022

PROCES VERBAL -PROBA INTERVIU

15.07.2022

RAPORT FINAL