PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer IA(S) din cadrul FIIR, Dep. Roboti si Sisteme de Productie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de sofer din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul DVICA, Biroul Parteneriate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la sul organizat pentru ocuparea a trei posturi de ingrijitor I din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Scoala Doctorala.

RAPORT FINAL al concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de execuție de administrator financiar I(S), din cadrul Direcţiei Financiar Contabile, Biroul Contabilitate Euronews.

RAPORT FINAL al concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi vacante de execuție de administrator financiar I(S), din cadrul Direcţiei Financiar Contabile, Biroul Financiar.