CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 04.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 900, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de redactor grilă (grid manager), din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scose la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

23.06.2022

RECTIFICARE ANUNT

29.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

05.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

07.07.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

11.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

14.07.2022

RAPORT FINAL