CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 04.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, Biblioteca Centrală UPB, etaj 2, sala Consiliu, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a unui post vacant de execuție de producător programe, din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării postului scoas la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

29.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

05.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

11.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

14.07.2022

RAPORT FINAL