PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul FIIR, Dep. Rezistenta Materialelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Biroul Depozit.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de muncitor necalificat I din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor la Scoala Gimnaziala Politehnica.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul cu marca 10561 din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine, din funcția de administrator financiar grad III (S) în funcția de administrator financiar grad II (S).