PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de execuție de muncitor calificat I din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul ETTI, Dep. Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul ETTI, Dep. Telecomunicatii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 04.04.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul Ingineria și Managementul Obținerii Materialelor Matelice, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de inginer I (S) din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul Ingineria și Managementul Obținerii Materialelor Matelice.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de inginer I(S) este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program fix.