RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar grad I(S) și a unui post vacant de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 09.03.2023, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 2241 din data de 09.02.2023, în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a șase posturi contractual vacante de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Financiar Contabile