Proces-Verbal în urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 5410, în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ

 

Proces-Verbal în urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca nr. 18834 din funcția de muncitor necalificat în funcția de îngrijitor din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ

 

Proces-Verbal în urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 1992, în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ