ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului cod 101087007 titlu EBIO-HUB: CHAIR OF RESEARCH CENTRE IN BIOMEDICAL ENGINEERING, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a următoarelor posturi vacante în cadrul proiectului menționat.

12.09.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

14.09.2023

RAPORT FINAL