Universitatea Politehnica din București, prin Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, inițiază un proiect colaborativ de cercetare ce urmează să fie depus în cadrul apelului “EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare”.
Proiectul își propune realizarea unui sistem complex bio-foto-electrochimic pentru tratarea apelor poluate cu compusi organici persistenti si metale grele. Functionalitatea proiectului va fi asigurata de de caracterul inovativ al electrozilor multifunctionali precum si al senzorilor de metale grele propusi. Eficienta sistemului va fi sporita de caracterul autonom ce rezulta din utilizarea simultana a proceselor de la anod si catod.
Se solicită potențialilor parteneri să trimită o scrisoare de interes către Universitatea Politehnica din București la adresa eleonoramihaelaungureanu@gmail.com până la data de 28.09.2018, care să conțină o motivație a interesului în proiect și experiența în proiecte similare. Se dorește ca viitorii parteneri să aibă cunoștințe și experiență în cel puțin unul din următoarele domenii: tratari ape reziduale/menajere, fabricare de electrozi funcionalizati, procese fotochimice.
Pentru informații suplimentare, sunteți invitați să trimiteți un mail către eleonoramihaelaungureanu@gmail.com.