ANUNT – privind organizarea examenului pentru promovarea personalului din cadrul Biroului Protecția Datelor cu Caracter Personal, din functia de Administrator financiar debutant (S) in functia de Administrator financiar III (S).