ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, anunta concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fractiune de norma, a postului vacant de asistent de cercetare in cadrul proiectului cu titlul “Invatarea asimetrica a dictionarelor” (AsyDiL), cod PCE 6/2022.

PROCES-VERBAL incheiat in urma evaluarii si selectiei dosarelor candidatilor.

RAPORT FINAL al concursului.