RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu