ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale ale Procedurii Procedurii de Sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile şi ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: “Cod SMIS/ID: PN-III-P3-3,6-H2020-2020-0186”, cu titlul: “Metode inteligente, proactive pentru diagnosticul precoce si personalizarea tratamentului bolilor neuronaleALAMEDA Premiere, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu jumatate de norma 4h/zi, a postului vacant de Asistent de cercetare științifică.

08.03.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

11.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

15.03.2022

RAPORT FINAL