PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar II(S) din cadrul DVICA, Biroul Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de secretar I (S) si a unui post vacant de secretar II (S) din cadrul Facultății de Transporturi, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer SI din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.