[vc_row][vc_column][vc_column_text]COMUNICAT DE PRESĂ
27 iulie 2018
În data de 26 iulie 2018, Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de beneficiar al proiectului „Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor -PROVED”, a organizat la Rectorat UPB-Sala Senatului, o întâlnire de lucru împreună cu partenerii săi S.C. ECOBIHOR și S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC.
La eveniment au participat:
• Domnul Gigel PARASCHIV – Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale.
• Doamna Florentina TĂNĂSOIU – consilier superior DGDSCSP-Direcția Gestionarea Deșeurilor-Ministeriul Mediului
• Doamna Laurenția Cătălina GUSVAN – director general Direcția Generală Servicii Publice-PMB,
• Domnul Adrian BADEA – Președinte Academia Oamenilor de Știință din România și Vicepreședinte al Consiliului Național pentru Cercetare Stiințifică din România
• Doamna Ecaterina ANDRONESCU – Președinte Senat Universitatea POLITEHNICA din București
• Domnul Tudor PRISECARU – Prorector Universitatea POLITEHNICA din BUCUREȘTI
Eveminentul a reprezentat un bun prilej pentru noi dezbateri privind problematica gestionării deșeurilor solide în România dar și Aplicarea principiilor dezvoltării durabile implică o nouă abordare privind deşeurile utilizând concepte de bază ecologice pentru a cântări cu precizie proiectele propuse în acest domeniu cu resursele de mediu existente. Resursele regenerabile şi neregenerabile şi serviciile asigurate de către componentele Capitalului Natural constituie suportul pentru producţia de bunuri şi servicii furnizate capitalului socio-economic uman, influenţând direct calitatea sanătăţii populaţiei.
În acest sens noua strategie privind gestionarea deşeurilor în România propune cadrul de măsuri care să asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producţie şi consum la un model bazat pe prevenirea generării deşeurilor şi utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea resurselor naturale naţionale, creînd premisele reconcilierii imperativelor economice şi “de mediu”.
Proiectul PROVED este cofinanțat din Program Operational Competiticitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 –Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
PDF – Comunicat de presa 27.08.2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]