ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor OMEN nr. 4346/28.06.2019 organizează concurs la sediul din Splaiul Independenței, nr. 113, sector 6, București, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a postului vacant de Asistent suport promovare program Orizont Europa, în cadrul contractului (proiectului) cu titlul „Centrul Suport POLITEHNICA Orizont ctivitați si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020 – UPB4H.