PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I (sudor) în cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar II(S) din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Secretariat.