ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti scoate la concurs, pentru ocuparea, pe perioadă determinată, cu fractiune de normă, un post de inginer cercetare in cadrul proiectului – Dezvoltare integrata 4.0

28 iulie 

PROCES VERBAL – evaluare si selectie a dosarelor de concurs

30 iulie

RAPORT FINAL – al concursului pentru ocuparea ocuparea unui post de inginer cercetare in cadrul proiectului – Dezvoltarea integrata 4.0