RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie in Limbi Straine, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Scoala Doctorala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Proiectelor, Biroul Gestiunea si Evidenta Proiectelor.