ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de Sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile şi ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod SMIS 131213 „Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a raspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii în domeniile electric, energetic şi ştiinţa materialelor (PRACTICE)”, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a unui post de Expert consiliere 4 rămas vacant în cadrul proiectului.

PROCES-VERBAL de evaluare și selecție a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert consiliere 4 în cadrul proiectului cu titlul “„Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a raspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii în domeniile electric, energetic şi ştiinţa materialelor (PRACTICE)”.