PROCESE-VERBALE incheiate in urma desfasurarii probei scrise la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Compartimentul Registratura UPB.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Direcției Intreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.