ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de Sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile şi ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Contract de finanțare nr. 2020-1-RO01-KA203-080085 al proiectului Blended Learning through Innovative Tools for Sustainable and Safety Engineering and Social Inclusion / SafeEngine,”, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă intreagă, a următorului post rămas vacant în cadrul proiectului menționat: asistent cercetare – 1 post.