RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de ingrijitor si a 3 (trei) posturi de muncitor necalificat din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (instalator) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.