În vederea depunerii și implementării PROIECTULUI cu titlul „POLI Educație – O șansă pentru fiecare” din cadrul apelului „Primul student din familie”-Programul Educație și Ocupare (PEO) Prioritate: 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație Obiectiv specific: ESO4.6 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) Tip de acțiune:6.f.6.-Intervenții pentru creșterea accesului și a participării la învățământul terțiar, în special pentru grupurile subreprezentate.

1. Cerere de participare
2. Grila de evaluare a eligibilității
3. Grila de evaluare calitativă a partenerului
4. Declaratia unica
5. Anexa Declarație conf cu preved Cartei drepturilor
Anunt selectie parteneri
Metodologie selectie parteneri POLITEHNICA Bucuresti

23 mai 2024
Rezultate preliminare

27 mai 2024

Rezultate finale