[vc_row][vc_column][vc_column_text]În baza Acordului de Grant nr. AG149/SGU/NC/II, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Transporturi a accesat în cadrul Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități derulate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 697.532,00   lei pentru implementarea subproiectului „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” – ADEPT-UPB și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru realizarea unor sesiuni de dezvoltare a competențelor socio – emoționale cu membrii GT (AVI. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de dezvoltare a competențelor socio-emoționale).
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi prezentei Invitații de Participare.
Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Transporturi invită prestatorii eligibili – firme, organizații, asociații, ONG-uri etc. (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării serviciilor de consultanță. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.
Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecție în Baza Calificării Consultanților definită în Ghidul de implementare, parte a  Manualului de granturi, publicat pentru Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități din Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.
 
Criterii de Calificare și Selecție

 • Criterii de calificare și selecție pentru Consultant etc.:

 

 • Trebuie să aibă experienţă în domeniu de minimum 1 an.
 • Trebuie să fi efectuat minimum 1 sarcină similară / asemănătoare.
 • Trebuie să aibă minimum 1 experți în domeniul dezvoltare a competențelor socio – emoționale.
 • Trebuie să aibă cel puţin un psiholog clinician pentru recunoaşterea eventualelor tulburări emoţionale.
 • Criterii de calificare și selecție pentru experții propuși de Consultant 

 
Experții propuși de Consultant trebuie să dețină următoarele calificări):
 

 • studii de licență/ postuniversitare/ master/ doctorat în domeniul tehnic/economic/sociologie/psihologie/comunicare SAU cursuri de specializare în domeniul sociologie/psihologie/dezvoltare profesională/training/psiho-pedagogic/dezvoltare a competențelor socio – emoționale
 • minimum 1 an de experienţă profesională în domeniul dezvoltare profesională/training/coaching/dezvoltare a competențelor socio – emoționale
 • cel puțin 1 proiect de dezvoltare în domeniul educațional (training-uri efectuate cu persoane cu vârsta de peste 17 ani pentru dezvoltarea diferitelor competenţe personale, socio-emoţionale sau profesionale)    
 • cunoștinţe operare PC
 • experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate este un avantaj

 
 
Prezentarea Scrisorilor de interes
Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes însoțită de Formularul pentru Experiența și Calificările Firmei (conform modelului anexat), CV-urile experților propuși. Pentru a valida informațiile prezentate în Formularul pentru Experiența și Calificările Firmei și în CV-urile experților propuși, se vor atașa documente justificative recomandări, dovezi ale experienței profesionale, copii ale diplomelor de studii, copii ale certificatelor de formare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție. 
 
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 20.01.2020  ora 12.00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00– 16:00.
Denumire achizitor Facultatea de Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucureşti
În atenția:  Anamaria  ILIE, Director grant
Adresă:  Splaiul Independenţei, nr.313, corp JE, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal: RO-060042
Tel: +40214029547
Tel: 0726.258.699
E-mail: anamaria.ilie@upb.ro 
Invitatia de participare consultanti servicii socio-emotionale AG149
Termeni de referință consultanti servicii socio- emotionale AG149[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]