PROCES VERBAL – privind selectia si evaluarea dosarelor de concurs de catre comisia
de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific si asistent cercetare in cadrul proiectului
– Smart and local reneWable Energy DISTRICT heating and cooling solution for sustainable living (WEDISTRICT)-H2020 nr. 857801.