Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contributii in domeniul microelectronicii” elaborată de Prof.dr.ing. BABARADA FLORIN, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

COMPONENTA COMISIEI DE SPECIALITATE:
1. Prof. Gheorghe STEFAN – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2. Prof. Gabriel OLTEAN – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
3. Prof. Florin SANDU – Universitatea Transilvania din Brasov

Prof.dr.ing. BABARADA FLORIN – LISTA DE LUCRARI / CV / FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE
REZUMAT LUCRARE – ENGLEZA