RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.