Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Transporturilor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Instrumente matematice şi economice pentru managementul cantitativ al problemelor de transport” elaborată de Prof.dr. CARP Doina, profesor asociat la Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
Componenta comisiei de specialitate:
1. Prof. Șerban RAICU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2. Prof. Adela BÂRA – Academia de Studii Economice
3. Prof. Viorel MAIER – Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Prof.dr. CARP DoinaLISTA DE LUCRARI / CV / FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII – ENGLEZA