RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Scoala Doctorala.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (strungar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru din Noul Local.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a celor doua posturi vacante de secretar I(S) din cadrul secretariatului Facultatii Automatica si Calculatoare.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.