RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de asistent cercetare din cadrul Centrului de Cercetari CAMPUS.