Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria sistemelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: «Set-theoretic methods in control. Applications to fault tolerant control and motion planning» elaborată de Conf.dr.ing. STOICAN Florin, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

Data susținerii publice a tezei de abilitare este 16 octombrie 2018, ora 9:00

COMPONENTA COMISIEI DE SPECIALITATE:

1. Prof. OARĂ Cristian – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2. Prof. PĂSTRĂVANU Octavian Cezar – Univ.Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
3. Prof. PRECUP Radu-Emil – Universitatea Politehnica din Timişoara

Conf.dr.ing. STOICAN Florin

1. LICTA DE LUCRARI
2. FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE MINIMALE
3. CURRICULUM VITAE
4. REZUMAT LUCRARE – ROMANA