CLICK AICI PENTRU CONDITII DE PARTICIPARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 15.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala Consiliu, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 posturi vacante de execuție de jurnalist  TV (M), cod COR 264224 si a 6 posturi vacante de execuție de jurnalist  TV (S), cod COR 264225, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Direcţiei Euronews România, pe următoarele domenii și anume: 2 posturi jurnaliști politic, 2 posturi eveniment, 2 posturi social.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI (M)

CLICK PENTRU FISA POSTULUI (S)

10.11.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

16.11.2023

PROBA SCRISA

20.11.2023

PROCES-VERBAL SOLUTIONARE CONTESTATIE – dosar de concurs nr. 2640/EN/7/07.11.2023

PROCES-VERBAL SOLUTIONARE CONTESTATIE – dosar de concurs nr. 2640/EN/10/07.11.2023

22.11.2023

PROCES-VERBAL INTERVIU

27.11.2023

RAPORT FINAL