PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul III(S) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Online, Biroul Design.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad III (S) din cadrul Biroului Relația cu Presa din cadrul Serviciului Comunicare, Direcția Marketing și Comunicare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar grad III (S), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de inginer gradul I(S) din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Inginerie Chimică și Biochimică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Departamentul Teoria Mecanismelor și a Roboților.

PROCES-VERBAL incheiat în urma finalizării perioadei de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare – Biroul Valorificare Sustenabilitate Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (șase) posturi vacante de execuție (2(două) de inginer sistem grad IA(S), 2 (două) de inginer sistem grad II(S) și 2 (două) de inginer sistem debutant, din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 16.11.2023 la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, sala de Consiliu a Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ora 10.00, a concursului pentru ocuparea pe perioad ă nedeterminată, normă întreagă de muncă , cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de secretar gradul I (S) din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Secretariat.