CLICK AICI PENTRU CONDITII DE PARTICIPARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 15.11,2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1400, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a doua posturi vacante de execuție de redactor producător de conținut (Content Producer), cod COR 264224, corespunzător funcției de jurnalist TV (M), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Direcţiei Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI 

10.11.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

16.11.2023

PROCES-VERBAL PROBA SCRISA

27.11.2023

RAPORT FINAL